Tvangsbehandling

Dårlig effekt av tvangsinnleggelse?

Angående tvangsinnleggelse: her kommer dere muligens med feilinformasjon når dere påstår at tvangsinnleggelse har dårlig effekt. Ber dere sjekke ut denne og trykk på forfatterne …