Studiestart: Cannabis

Cannabis er det mest utbredte illegale rusmiddelet i Norge. Rusvirkningen kan beskrives som beroligende og svakt hallusinogen. Mange opplever en følelse av velvære, økt tankevirksomhet, lattermildhet, forsterkede sanseinntrykk og økt matlyst.

Dersom du skal bruke cannabis, er det lurt at du gjør deg kjent med noen forholdssregler:

 

Ikke overdriv mengden du inntar. Dersom du ikke har så mye erfaring med cannabis fra før, kan ofte et lavt inntak være mer enn nok. Føl deg fram, og ikke røyk mer før det første inntaket har oppnådd full virkning. Rusvirkningen inntreffer vanligvis noen minutter etter røyking, og vil være på sitt maksnivå innen den første timen etter inntak. Dersom du har spist cannabis, tar vesentlig lenger tid før du kjenner virkningen og virkingen kan dessuten vare lenger.

 

Vær forsiktig med samtidig bruk av alkohol. Dersom du har drukket en del alkohol før du røyker cannabis, er det en sjanse for at rusvirkningen av alkoholen, cannabisen eller begge rusmidlene vil oppleves som ekstra kraftig. Risikoen for kvalme øker også ved denne kombinasjonen.

 

Dersom du skulle bli kvalm/svimmel; få i deg noe sukkerholdig. Frisk luft er også lurt, samt mat og drikke generelt.

 

Dersom du skulle oppleve psykisk ubehag; gjør en miljøforandring. Selv om de fleste vil oppleve cannabisrusen som positiv, er enkelte brukere sårbare for å oppleve psykisk ubehag når de røyker cannabis. Dette kan f.eks. utarte seg som angst, forvirring og paranoia. Dersom du opplever at cannabisrusen medfører psykisk ubehag; forsøk å endre ditt umiddelbare miljø. Gå et annet sted, snakk med noen du føler deg trygg på, hør på en annen musikk o.l. Husk at rusvirkningen vil gå over. Dersom noen du kjenner opplever psykisk ubehag; snakk rolig med hen, og skap en trygg, rolig og positiv atmosfære rundt hen. Vurder om helsepersonell bør kontaktes.

 

Vi vil for øvrig også bemerke at et regelmessig forbruk av cannabis kan ha negativ innvirkning på konsetrasjon og hukommelse, noe som i sin tur kan gå på bekostning av studieprestasjoner.