Til foreldre, om studiestart

Gratulerer! Barnet ditt står på trappene til voksenlivet, og på startstreken til det som skal bli et langt yrkesliv. Studietiden er en spennende, men utfordrende tid – også hva gjelder festing og annen rusbruk. Her er noen råd og tips til dere foresatte.

Ungdommene er som regel over myndighetsalder når de begynner å studere, og bestemmer over sitt eget liv. Likevel vet vi at mange foreldre bekymrer seg for denne fasen i barnas liv. Og det er helt naturlig. Det er ikke lett for foreldre å omstille seg fra å ha fullt ansvar til å bli en person med en mer veiledende rolle.

Kanskje flytter ungdommen hjemmefra for første gang, til et mer eller mindre nytt og ukjent sted? Kanskje har hen allerede erfaring med rusmidler, og foreldrene bekymrer seg for hva som vil skje når barnet får «frie tøyler», og skal bo og leve på egenhånd?

Dersom du er en bekymret forelder, på vegne av en vordende student, er det flere ting som er viktige å huske på.

Først og fremst, selv om det riktignok er ditt barn, så er det strengt tatt ikke snakk om et barn lenger – snarere er det snakk om en ung voksen, som selv er ansvarlig for sine valg, og som selv må danne seg livserfaring.

Du kommer nok ingen vei med å forsøke å bestemme over eller kontrollere barnet ditt. Det er bedre å legge til rette for en åpen og god dialog, og vise at du kan være en lyttende og støttende part, slik at barnet ditt opplever det som naturlig å snakke med deg dersom han eller hun skulle oppleve problemer eller utfordringer.

Men… Alle situasjoner er unike, og kanskje har du et spørsmål eller en problemstilling du ønsker å diskutere nærmere. I den forbindelse er du velkommen til å kontakte oss via telefon, chat, eller ved å benytte vår spørsmål og svar-tjeneste her på hjemmesiden. Det er helt anonymt.