Kan bruk av Rivotril føre til demens?

Kan bruk av rivotril føre til demens?

kvinne/jente |
oslo

  Rusinfo svarer:

Dersom dette spørsmålet gjelder vanlig bruk av medisin, må vi dessverre be deg ta opp dette med helsepersonell (f.eks. lege eller et apotek). Vårt fagområde er rus, eller eventuelt misbruk av legemidler – derimot kan vi ikke gi medisinsk veiledning.

Vi kan kanskje si noe generelt om dette. Dessverre har ikke vi noe grunnlag for å bekrefte eller avkrefte at bruk av Rivotril gir økt risiko for demens. Men vi vet at Rivotril er et legemiddel med mange mulige bivirkninger, hvor flere av dem kan minne om symptomene som ofte også opptrer ved demens. Det er ofte også sånn at eldre kan være enda mer sensitive for disse bivirkningene, sammenlignet med litt yngre brukere. Eldre utgjør i utgangspunktet den største risikogruppa for å utvikle demens, men det finnes mange unntak fra dette.

Men hvorvidt Rivotril kan bidra til å utløse, forsterke eller opprettholde demenssykdom, skal vi ikke spekulere i.

Dette er noen eksempler på hva som skrives i Felleskatalogens omtale av Rivotril, avsnitt om bivirkninger:

Nevrologiske
Vanlige: Ataksihypotoni, langsom reaksjonsevne, somnolens, svekket konsentrasjonsevne, svimmelhet, ørhet
Sjeldne: Hodepine
Ukjent frekvens: Anterograd amnesi, reversible forstyrrelser som dysartri og nystagmus (ved behandling over lang tid eller ved høye doser)

(…)

Psykiske
Sjeldne: Libidoforstyrrelse
Ukjent frekvens: Depresjon (kan også være assosiert med underliggende sykdom), desorientering, emosjonelle forandringer og humørsvingninger, forvirring, paradoksale reaksjoner (som rastløshet, agitasjon, irritabilitet, aggresjon, nervøsitet, fiendtlighet, angst, søvnforstyrrelser, vrangforestilling, sinne, mareritt og unormale drømmer, hallusinasjoner, psykoser, hyperaktivitet, upassende oppførsel og andre uønskede atferdseffekter).

(…)

Fall og frakturer er sett. Det er økt risiko hos de som samtidig bruker beroligende midler (inkl. alkohol) og hos eldre.

Uansett – hvis du er bekymret for egen eller andres bruk av Rivotril, anbefaler vi at du rådfører med helsepersonell om dette.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.