Hvor mange gram med narkotika regnes som egent bruk ?

hei, hvor mange gram med narkotika regnes som egent bruk ? på lovdata leser jeg 2 gram kokain , 15 gram hasj. andre steder leser jeg 5 gram kokain, 15 gram hasj.
kan du sende ved en eventuell dokumentasjon på hva som er fasit ?

mann/gutt |
30 år |
viken

  Rusinfo svarer:

Det er sistnevnte som er riktig, altså 5 gram kokain og 15 gram hasj. Dette har Riksadvokaten presisert i et eget brev om ny høyesterettspraksis. Du kan selv lese brevet her.

Der står følgende om mengde narkotika til eget bruk: «Med uttrykket mindre mengder narkotika menes slike mengder som erfaringsmessig innehas til egen bruk. Høyesterett har avklart at dette er inntil 5 gram for stoffene
heroin, kokain og amfetamin. Inntil ytterligere rettsavklaring foreligger kan det tas
utgangspunkt i de foreslåtte øvre terskelverdiene for påtaleunnlatelse i Prop. 92 L
(2020-2021), kap. 7.3, gjengitt i det vedlagte notatets punkt 3.3″

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.