Hva kan inneholde OPI?

Hei, hva kan inneholde OPI? Evnt i Adhd medisiner som Elvanse eller Strattera?

kvinne/jente |
45 år |
Innlandet

  Rusinfo svarer:

Vi antar at du med «OPI» mener opioider. Opioider er en fellesbetegnelse på preparater eller rusmidler som virker dempende på opioidreseptorene i hjernen og brukes ofte til svært sterke eller kroniske smerter. Opioider inndeles tradisjonelt i svake (kodein, tramadol) og sterke (morfin, oksykodon, buprenorfin, metadon, petidin, hydromorfon, fentanyl, alfentanil, sufentanil, remifentanil, tapentadol). Medikamenter som inneholder opioider er blant annet Altermol, Pinex Forte, Paralgin Forte, Trampalgin, Nobligan, Morfin, Oramorph og Oxynorm.

Medikamenter som ofte skrives ut av lege i behandling av ADHD er, som du skriver, blant annet Elvanse og Strattera, men også Aduvanz, Concerta og Ritalin.

Aduvanz og Elvanse inneholder virkestoffet Lisdeksamfetamin og Concerta og Ritalin inneholder virkestoffet Metylfenidat. Både Lisdeksamfetamin og Metylfenidat er sentralstimulerende legemidler. De virker stimulerende på nervesystemet og gir blant annet en følelse av økt energi. Virkningsmekanismen er noe annerledes for de diagnostisert med ADHD. Her virker disse legemidlene konsentrasjons- og oppmerksomhetsfremmende.

Strattera inneholder virkestoffet Atomoksetin. Det er et sentralt virkende sympatomimetikum, som etterligner virkningen av adrenalin og noradrenalin (virker aktiverende), men er ikke sentralstimulerende.

Det er så vidt RUSinfo bekjent ingen medikamenter som brukes i behandlingen av ADHD som inneholder opioder.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Tjenesten er åpen på hverdager kl 11-18.

Vi holder stengt

  • 1.mai
  • 10.mai
  • 17.mai
  • 18.mai
  • 29.mai

 

Tirsdag 2.mai åpent 15-18

Tirsdag 16. mai åpent 15-18

Tjenesten er stengt kl 14.30-15 hver dag.