Er Tegretol egnet for alkoholisme?

Er tegretol egnet for alkoholisme

kvinne/jente |
70 år |
velg fylke

  Rusinfo svarer:

Tegretol, med virkestoffet karbamazepin, er et legemiddel som kan brukes i sammenheng med alkoholabstinens. I Felleskatalogen kan du lese dette under «indikasjoner».

I Norsk legemiddelhåndbok står det at karbamazepin brukes ved alkoholabstinens: Krampebeskyttelse ved alkoholabstinens.

I dette eldre svaret hos Relis, som er produsentuavhengig legemiddelinformasjon for helsepersonell, fremheves det at karbamazepin kan forsterke den sedative effekten av alkohol, og at det bl. a. derfor anbefales total avholdenhet når man bruker Tegretol. Dette står skrevet under «konklusjon» i Relis-svaret:

Ved bruk av karbamazepin anbefales det total avholdenhet fra alkohol. Hvis dette ikke er mulig å gjennomføre er det viktig å være oppmerksom på at karbamazepin kan forsterke den sedative effekten av alkohol. Et høyt alkoholinntak kan også føre til økt metabolisme og dermed lavere plasmakonsentrasjoner av karbamazepin. Pasienten kan evt følges opp med plasmakonsentrasjonsmålinger. I tillegg vil det være viktig å kontrollere pasientens leverfunksjon.

Så vidt vi kan se, er det altså først og fremst brukt til krampebehandling ved alkoholabstinens.

Vi anbefaler at du snakker med legen din om hva som er hensikten med å bruke Tegretol i ditt tilfelle.

 

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.