Tok Elvanse og følte meg dårlig

Hei tok 100 mg Elvanse spredt fra 00:00-03: 00 ca for rus. Så tok ikke alt samtidig. Nå er klokken snart 10:00 og kjente nedturen allerede for noen timer sia.
Men problemet er at jeg har fått ekstremt utslett på oversiden av henderne mine. Og sånne rare lilla/blå ringer over begge beina å armene mine som man får når man er kald/ ikke har nok blodtilførsel ut til de stedene. (Er det beste jeg kan forklare) føtterne/tærne mine var nesten helt dekt av bare blå/ lilla farge og tåneglene mine var helt lilla.
Så når jeg tok på steder av kroppen min ble det helt hvitt lenge.

Er fortsatt og var ekstremt kvalm etter jeg tok snus flere ganger, var på vei til å spy.
Besvimte også da jeg skulle reise meg fra sengen og kjente at hjertet mitt begynte plutselig å slå veldig hardt mens jeg datt om, som det ikke gjør ellers under rusen. Da går det veldig fort. Dette skjedde runt 6-7 timer etter og igjennom rusen var det mange ganger jeg holdte på å besvime.

ringene og lilla/blå fargen på kroppen, har vært her helt siden jeg tok elvanse, føler meg også ekstremt kald og kaldsvetter så gir mening om det er dårlig blodsirkulasjon der.
Men finner ikke mye på nett om dette er noe jeg burde vært bekymra for, om det er helt normalt, eller at jeg er allergisk mot elvanse, mtp utslettet på henderne mine.
Greier bare å gå noen steg opp av senga før jeg kjenner at hjertet dunker for fort og for høyt og mens jeg røyser meg eller går er det er press på hjertet. Må bare sette meg ned igjen for greier ikke å gjøre normale ting.

Har også Cyp2d6 defekt men vet ikke om det har mye å si med elvanse.

Tok mdma den 10. april kl 1. altså ca to dager før elvanse. men fant ikke noe om at det var farlig kombo på nett vis det fortsatt var igjen noe. Men vet ikke hvor lang tid det tar før mdma er ute av kroppen.

kvinne/jente |
15 år |
nordland

  Rusinfo svarer:

Vi gjør oppmerksom på at det kan ta opp til flere dager å få svar på denne tjenesten. Ved fare for liv og helse ring legevakt på telefon 116 117 eller AMK på 113. Ved mistanke om overdosering kan også giftinformasjonen  22 59 13 00 kontaktes. Vi gjør også oppmerksom på at vi på RUSinfo ikke er helsepersonell.

Siden vi ikke er helsepersonell, har vi ingen mulighet for å diagnostisere hva flekkene du opplever/ har opplevd på huden er. Det vi kan si er at i  pakningsvedlegget til Elvanse som man kan lese på Felleskatalogen, står det om bivirkninger for ungdom opp til 18 år at hudproblemer som hyperhidrose (svetting)urticaria (elveblest) og utslett er mindre vanlige, men forekommer altså.

Det er ikke anbefalt å blande MDMA  med sentralstimulernede midler som f. eks Elvanse. Kombinasjonsbruk kan føre til en overbelastning på hjertet. Sjansen for fysisk utmattelse øker. Bakrusen kan være tung og du kan føle deg tom og utmattet dagene derpå. Ellers øker risikoen for hjerneskade, dehydrering og overoppheting. Siden du tok MDMA to dager i forveien så hadde ruseffekten godt ut, men det er vanlig å føle seg sliten og tung i flere dager etter inntak av MDMA så den generelle formen din kan ha hatt påvirkning på opplevelsen av Elvanse.

Det er også slik at anbefalt maksdose for Elvanse når det gjelder ungdom inntil 18 år e 70 mg, så du har fått i deg mye på ganske kort tid, noe som også kan være medvirkende at du ble så dårlig som du ble. At hjertet banker veldig hardt er et typisk tegn på overdosering. Kvalme er heller ikke så uvanlig når man også inntar nikotin.

Angående spørsmålet ditt om Cyp2d6 defekt vil vi henvise til RELIS, som gir Produsentuavhengig legemiddelinformasjon for helsepersonell. De skriver:

Den mest kjente genetiske variasjon som har klinisk betydning for opioidomsetningen, er variasjoner i CYP2D6. Kodein er en såkalt prodrug og kodeins analgetiske egenskaper skyldes metabolisering via CYP2D6 til morfin. En hemning av kodeins metabolisme til morfin vil dermed kunne gi en redusert klinisk effekt. Tilsvarende variasjon i forhold til CYP2D6-aktivitet er funnet for tramadol. Tramadol metaboliseras via CYP2D6 til hovedmetabolitten, som utøver den største analgetiske effekten. Det er også kjent at oksykodon delvis metaboliseras via CYP2D6.

De fleste psykofarmaka metaboliseres av mer enn ett CYP-enzym. Ved bruk av legemidler som metaboliseres via flere CYP-enzymer, vil betydningen av mutasjon i ett CYP-enzym være redusert. Nedenfor følger en summering fra en artikkel i Tidsskr Nor Lægeforen, av de psykofarmaka der CYP2D6 er involvert i metaboliseringen:

Antipsykotika:
Perfenazin og zuklopentixol metaboliseres via CYP2D6.
Aripiprazol, haloperidol og risperidon metaboliseres via flere CYP-enzymer inklusive CYP2D6.

Antidepressiver:
Fluoksetin, nortriptylin og paroxetin metaboliseres via CYP2D6.
Amitryptylin, duloksetin, fluvoksamin, klomipramin, mianserin og venlafaxin metaboliseres via flere CYP-enzymer inklusive CYP2D6.

Benzodiazepiner:
Nitrazepam metaboliseres via flere CYP-enzymer inklusive CYP2D6.

Kilde: Relis, CYP2D6 defekt og legemiddelmisbruk.

Vi har ikke funnet så mye info om CYP2D6 og andre rusmidler, men på Felleskatalogen sine sider om Elvanse står dette:

In vitro-eksperimenter med humane mikrosomer indikerer at amfetamin gir en liten CYP2D6-hemming, og at én eller flere metabolitter gir en liten hemming av CYP1A2CYP2D6 og CYP3A4. Selv om den kliniske signifikansen av denne interaksjonen sannsynligvis er minimal, bør det utvises oppmerksomhet ved bruk av legemidler med disse metabolismeveiene.

De sier altså at om man har din diagnose så bør man utvise forsiktighet ved bruk av amfetaminer, her under også lisdeksamfetamin (Elvanse).

Vi tenker at du hadde voldsomme fysiske reaksjoner da du tok Elvanse, og hvis det ikke har gått over når du leser dette anbefaler vi deg sterkt å oppsøke enten legevakt eller fastlegen din. Du kan også ringe til Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.