Hvor ofte bør jeg ta av 5 ml metadon?

Hvor ofte bør jeg ta av 5 ml metadon og hvorfor får jeg ikke metadon tabletter som jeg synes er lettere å håndtere under nedtrapping og når bør jeg legge meg inn ? Jeg får aldrig svar fra lar .

kvinne/jente |

  Rusinfo svarer:

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Det vi vet er at hvor ofte og hvor mye metadon som  du skal ha blir bestemt av legen i din ansvarsgruppe. Hva som bestemmes  varierer fra person til person avhengig av situasjonen den enkelte er i. Derfor kan vi ikke svare på dette spørsmålet. Det samme gjelder for om og når du evt. skal du legge seg inn.  Kanskje er det beste i din situasjon og be om møte i ansvarsgruppen så du kan få svar på det.

Når det gjelder metadontabletter er det ikke så enkelt å få dem for enkelte pasientgrupper. Men, det er mulig å få tabletter hvis du oppfyller kravene.

Oslo universitetssykehus nettside kan du lese om Medikamentvalg i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Der står det bla.:

«Fast bruk av tabletter i stedet for drikkbar løsning er problematisk i forhold til bl.a. vidersalg og kontroll. Tabletter kan unntaksvis være aktuelt for godt rehabiliterte pasienter med dokumentert god rusmestring over tid. Det er kun èn lege i helseforetaket som er delegert myndighet til å godkjenne evt. bruk av metadontabletter. Det må da sendes en henvisning fra fastlege med nødvendig dokumentasjon.»

Så det er mulig å få tabletter, og hvis du møter kravene er det kanskje mulig at du får tilbud om det.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.