Hva er straffen for salg av snus, røyk, cider, øl og sprit til mindreårige?

Hei, en kollega av meg som er i midten av tjueårene, driver å kjøper alt fra snus, røyk, cider, øl og sprit til mindreårige. Alt fra 14 til 18 åringer. Jeg syns ikke dette er greit og tror jeg skal anmelde han til politiet. Hva kan straffen bli for han? Det er snakk om jevnlig salg tio mindreårige over en lang periode.

kvinne/jente |
18 år |
vestland

  Rusinfo svarer:

Kjøp av alkohol til mindreårige er forbudt etter Alkoholloven § 1-5 og § 8-8 som handler om aldersgrenser for alkohol. Straffen for å bryte loven er bot eller fengsel inntil 6 måneder, og anmerkning på rullebladet. I tillegg står det i loven at «Dersom overtredelsen er særlig grov, er straffen bøter eller fengsel inntil 2 år. Ved avgjørelsen legges vekt på om overtredelsen har stort omfang eller om det foreligger andre omstendigheter av særlig skjerpende art». Dette fremgår av Alkoholloven § 10-1.

Etter Tobakkskadeloven § 17 er det forbudt å kjøpe snus og røyk til mindreårige. Straffen for å bryte loven er bot.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.

Velkommen til RUSinfo!

HAP-app: Det har vist seg at appen trenger full oppgradering for å virke som den skal i iOS. Vi har funnet et firma som vil jobbe med oppgraderingen, men det kan ta litt tid og vi beklager til alle som savner appen