Rusreformen, hva skjer med de som allerede har fått straff i forhold til slike bøter?

Hei. Har forstått det slik at regjeringen jobber med og skulle fjerne rusbøter etter en del år fra rullebladet i den nye rusreformen? Høres veldig fornuftig ut! Slik at flere muligheter åpner seg for folk i forhold til jobb osv. Er det slik og forstå at det da også blir fjernet fra den uttømmende politi attesten? Hva skjer med de som allerede har fått straff i forhold til slike bøter? Skulle gjerne hørt litt om deres kunnskap i forhold Til dette.

Mvh

kvinne/jente |
22 år |
møre og romsdal

  Rusinfo svarer:

Da regjeringen leverte sitt forslag til rusreform i 2021, ble dette forslaget nedstemt av Stortinget. Det vil si, Stortinget avviste store deler av forslaget, men godkjente fremdeles visse punkter.

I Foreningen Tryggere Ruspolitikk sin gjennomgang av Stortingets svar, skriver de bl.a. dette:

I tillegg vedtok Stortinget en såkalt sperringsregel som innebærer at saker om bruk og besittelse ikke lenger skal tas med på uttømmende politiattest dersom det er gått mer enn tre år siden siste lovbrudd:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at opplysninger i reaksjonsregisteret om personer som er ilagt strafferettslige reaksjoner for bruk og besittelse av narkotika til eget bruk, sperres etter tre år. Sperring forutsetter at det ikke er registrert flere straffbare forhold i den aktuelle perioden.»

(…) I tillegg er det uklart om de som allerede er registrert med slike saker fra før regelen trer i kraft, vil kunne få disse sakene sperret.

Når det gjelder det siste punktet, er dessverre også vi usikre på hva som faktisk er tilfelle. For hva det er verdt kan du følge prosessen, samt lese Stortingets egen ordlyd i sine skriv til statsråd for sanksjonering på denne siden.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.