Ble bøtelagt for cannabis, når kan jeg ta førerkort og hva står på rullebladet?

Må man avlegge urinprøver for å få førerkort om det er gått over tre år siden man ble bøtelagt for bruk og besittelse av cannabis? Blir slike saker slettet fra rullebladet etter tre år?

velg fylke

  Rusinfo svarer:

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Hvis du mistet førerkort fordi du ikke fylte helsekrav må du kunne vise til en godkjent helseattest der det fremgår at du den siste tiden ikke har brukt rusmidler i den grad at det påvirker din kjøreevne. Det vil si at en lege må anbefale at du får førerkort og det må dokumenteres rusfrihet, for eksempel med jevnlige negative urinprøver.

Når det gjelder rulleblad er det slik at det finnes i flere versjoner. Ung.no skriver følgende:

En ordinær/vanlig politiattest

Du trenger en slik attest om du for eksempel skal: Bli drosjesjåfør, advokat, brannkonstabel, vil inn i sivilforsvaret, vil jobbe med finans eller regnskap eller skal søke visum for å bo eller jobbe i enkelte andre land. Her kan du se full oversikt over når du trenger de ulike politiattestene.

Dette står i en ordinær attest: Alle lovbrudd vil som hovedregel vises på politiattesten i tre år etter at du vedtok forelegget eller retten avsa dom. Det finnes likevel mange unntak.

Når lovbrudd blir «fjernet» fra en ordinær attest:

 1. Hvis du var under 18 år da du begikk lovbruddet, og du fikk bot (forelegg) eller dom på betinget fengsel, blir anmerkningen fjernet to år etter at du begikk lovbruddet.
 2. Hvis du var under 18 år da du begikk lovbruddet, og du fikk dom på ungdomsstraff eller samfunnsstraff, blir anmerkningen fjernet fem år etter at du begikk lovbruddet.
 3. Hvis du fikk dom på ubetinget fengsel over seks måneder, blir ikke anmerkningen fjernet før det har gått 10 år etter at du ble løslatt. Det samme gjelder hvis du fikk samfunnsstraff/samfunnstjeneste , der den subsidiære fengselsstraffen er over seks måneder.

Dette står ikke i en ordinær attest:

 • Bot for lovbrudd som har en øvre strafferamme på fengsel inntil seks måneder. Eksempel: urinering på offentlig sted eller å drikke alkohol på offentlig sted vises ikke.
 • Forenklet forelegg. Eksempel: Hvis du bryter fartsgrensen i trafikken, så kan politiet gi deg et forenklet forelegg på stedet.
 • Betinget dom hvor straffen ikke er endelig avgjort.
 • Påtaleunnlatelse.
 • Overføring av saken til behandling i konfliktrådet.
 • Overføring av saken til barnevernstjenesten.
 • Anmeldelser og henlagte saker kommer ikke med.

En begrenset politiattest

Du trenger en slik attest om du for eksempel skal: Jobbe med barn eller ungdom, jobbe i helsevesenet, søke om jaktkort, være verge for noen eller jobbe i apotek eller som eiendomsmegler. Det er også flere studier som krever at du fremlegger en begrenset politiattest. Her kan du se full oversikt over når du trenger de ulike politiattestene.

Dette står i en begrenset attest: En begrenset politiattest tar kun med bestemte typer lovbrudd, som kan ha betydning for det arbeidet eller oppdraget du skal ha. Alle andre lovbrudd vil bli utelatt fra en slik attest.

Den mest vanlige er en barneomsorgsattest, som du trenger for å kunne jobbe i blant annet skole, og barnehage, barneverntjenesten og helsevesenet. Denne attesten viser om en person er knyttet til lovbrudd som f.eks. en rekke seksuallovbrudd, narkotikalovbrudd etter straffeloven, drap, vold (grov kroppsskade) og grovt ran.

En uttømmende politiattest

Du trenger en slik attest om du for eksempel skal: adoptere et barn, være fosterforelder, være dommer i rettssaker, jobbe i fengsel, jobbe på flyplass, bidra i Heimevernet, søke visum til USA, bli politi. Her kan du se full oversikt over når du trenger de ulike politiattestene.

Dette står i en uttømmende attest: I utgangspunktet står alle lovbrudd du har begått, uansett hvor lenge siden det er. Men her er det også noen unntak – se listen under.

 • Hvis saken er overført til konfliktrådet, og du ikke har begått nye lovbrudd etter to år etter at det er inngått godkjent avtale, ungdomsplan eller plan, vil ikke saken komme med i denne typen attest.
 • Forenklede forelegg, som fartsbot, skjules.
 • Hvis du var under 18 år da du begikk lovbruddet skal du som regel slippe å legge frem en uttømmende attest, men heller en ordinær attest.
 • Anmeldelser og henlagte saker kommer ikke med på denne attesten.

En utvidet politiattest

Du trenger en slik attest om du for eksempel skal: være fosterforelder, være i Sivilforsvaret, jobbe som vekter, tjenestegjøre i internasjonale operasjoner, jobbe som låsesmed, jobbe i politiet, søke om norsk statsborgerskap. Her kan du se full oversikt over når du trenger de ulike politiattestene.

Dette står i en utvidet attest: En utvidet attest inneholder det samme som en uttømmende attest, men i tillegg tar den med straffesaker som ikke er avgjort av politiet eller domstolen ennå. På en slik attest kommer derfor siktelser, tiltaler, forelegg og dommer som ikke er rettskraftig avgjort med.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.