Kan legen teste for narkotika uten samtykke?

Hei, jeg har vært hos legen med en urinprøve (husker ikke bakgrunnen for at legen skulle ha den). Men nå leser jeg at han har testet meg for narkotiske stoffer. Kan legen gjøre det uten mitt samtykke og hvem kan han gi de prøvesvarene til? Og hvorfor vil legen teste noen for slikt når jeg ikke har noen historikk med å bruke narkotiske stoffer? Jeg hadde nylig begynt på antidepressiva fra DPS. Kan de be om en slik test? Jeg forstår ikke hvorfor jeg har blitt sjekket for narkotikabruk. Er dette vanlig praktisk lurer jeg derfor på…

kvinne/jente |
40 år |
viken

  Rusinfo svarer:

Dette høres litt merkelig ut. I utgangspunktet er det sånn at legen må informere deg, samt få ditt samtykke, dersom du skal testes for bruk av narkotiske stoffer.

Men: det finnes noen mulige unntak fra denne regelen. I Helsedirektoratets veileder Prosedyrer for rusmiddeltesting (s. 7) skrives bl.a. dette:

Rusmiddeltesting kan som utgangspunkt kun utføres dersom den som avgir prøven, har samtykket.

I tillegg finnes det enkelte lovhjemler for å avkreve rusmiddeltesting uten samtykke. Rekvirent må sette seg inn i relevant regelverk på sitt område. Regler knyttet til avleggelse av rusmiddeltester finnes for eksempel i straffegjennomføringsloven, barnevernloven, psykisk helsevernloven, helse- og omsorgstjenesteloven og helsepersonelloven.

Med andre ord kan legen i noen tilfeller utføre en slik prøve uten ditt samtykke. Det kommer an på omstendighetene (som vi dessverre ikke kjenner så godt). Hvem legen kan vise prøvesvarene til, er dessverre også litt uklart for oss.

Vår oppfordring blir derfor at du kontakter legen direkte og ber om en begrunnelse. Alternativt kan du også ta kontakt med Pasient- og brukerombudet der du bor, som kan vurdere hvorvidt legen har fulgt gjeldende regelverk eller ikke, samt hvorvidt dine rettigheter er brutt eller ikke.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Tjenesten er åpen på hverdager kl 11-18.

Vi holder stengt

  • 1.mai
  • 10.mai
  • 17.mai
  • 18.mai
  • 29.mai

 

Tirsdag 2.mai åpent 15-18

Tirsdag 16. mai åpent 15-18

Tjenesten er stengt kl 14.30-15 hver dag.