mars 21, 2007

Problemer ved bruk av LSD

Jeg lurer på om det er noen bivirkninger ved LSD som er bevist, og ikke antatt ut i fra andres erfaringer? Er det virkelig umulig …

Bad-trip på hasj

Jeg røyka en joint sammen med en kompis av en kompis for ca to uker siden. jeg visste at det var fire forskjellig typer …

Hvilket stoff er farligst?

Vi lurer på noen spørsmål: Hvilken type narkotisk middel er farligst? Hvorfor blir ikke straffene større?
Jente, 12 år fra Rogaland.

Hva sier jeg til barna mine?

Jeg har nå barn som er kommet i den alderen at de kan få tilbud om ulovlige rusmidler fra venner osv. Jeg eksperimenterte mye …

Narkotika og fosterskader

Vi er 2 jenter som lurer på noen ting: Hvilken stoffer lages narkotika av? Hva skjer med fosteret i magen til mor hvis mor …