Vi lurer på noen spørsmål: Hvilken type narkotisk middel er farligst? Hvorfor blir ikke straffene større?
Jente, 12 år fra Rogaland.

Dette kommer an på hva du tenker på som farlig. Om man bruker dødelighet som et mål på hva som er farligst, vil stoffer som medfører en overdoserisiko "skåre" høyt. Dette dreier seg for eksempel om stoffer som heroin, GHB og alkohol. Disse virker dempende på pustesenteret i hjernen, og store nok doser kan medføre pustestans og død.

Et annet mål på hvor farlig et narkotisk stoff er, kan være hvor lett det fører til avhengighet. Kokain og heroin er de to mest avhengighetsdannende stoffene vi kjenner til. 

Denne artikkelen hos Forskning.no omhandler en vitenskapelig sammenligning gjort av britiske forskere av de helsemessige og sosiale kostnadene ved forskjellige typer narkotikabruk. 

Det er ikke nødvendigvis slik at om man øker straffene så blir det mindre kriminalitet. Man skiller dessuten mellom besittelse til eget bruk og salg og innførsel av narkotika. Dreier det seg om salg eller innførsel av større mengder narkotika er straffene forholdsvis strenge i Norge.

Legg igjen en kommentar