Jeg lurer på om det er noen bivirkninger ved LSD som er bevist, og ikke antatt ut i fra andres erfaringer? Er det virkelig umulig og forutsi om du får en god rus eller en såkalt "bad-trip"?
Gutt, 18 år fra Akershus.

Bruk av LSD fører til raskere puls, høyere blodtrykk, dårlig koordinasjon, svekket muskelkraft og ofte skjelving. Spesielt høyere doser av LSD er assosiert med nervøsitet og angst. Hovedvirkningen er sansebedrag. Vanligvis er brukeren klar over at det som oppleves ikke er reelt, men kan, gjerne ved bruk av høye doser, ha vansker med å forstå hva som er sansebedrag. Former og farger på objektene forandrer seg. Vanlige kjente tanker eller situasjoner får uante meninger, og oppfatningen av tid forandrer seg.

Det er ikke mulig på forhånd å forutse hvilken virkning LSD eller andre hallusinogener kan ha på den enkelte. Effektene kan i løpet av kort tid svinge mellom velbehag og frykt, fra en intens lykkefølelse til angst og panikk. Det er imidlertid en god forhåndsregel å ikke bruke hallusinogener om man er usikker, nervøs eller engstelig. Hallusinasjonene kan være så kraftige at de kan medføre farlig atferd for brukeren.

I noen tilfeller kan hallusinasjonene oppleves som svært skremmende av brukeren. Slike ”bad trips” har gjerne sammenheng med vedkommendes psykiske tilstand, miljøet eller forventninger til rusopplevelsen, men er også doseavhengige. Enkelte ganger kan en LSD-dose utløse alvorlige og langvarige psykotiske episoder. En psykose er en alvorlig sinnslidelse med sanselige inntrykk og tankegang som ikke er forankret i realiteten, samt ingen sykdomsinnsikt. Et annet fenomen som kan opptre ved bruk av LSD, er såkalte ”flash backs”. Det betyr at man en viss tid etter bruk (opptil flere måneder/år senere), får en plutselig og kortvarig gjenopplevelse av rusen uten nytt stoffinntak.

Legg igjen en kommentar