Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Tilbakefall på alkohol

Tilbakefall (eller sprekk) er ikke uvanlig når du slutter med et rusmiddel. Hva kan jeg gjøre for å forebygge? Og hva gjør jeg hvis uhellet er ute?

 

 

Noe av det aller viktigste er å ha en god strategi for hva du skal gjøre dersom du har en enkelt sprekk (ett eller noen få rusinntak) eller et mer omfattende tilbakefall. Dette er en del av forberedelsene, og handler om å vite på forhånd hvem du skal kontakte dersom du har et feilskjær.

Når du forbereder deg til å slutte, tenk gjennom hvem du kan si fra til og kontakte dersom du skulle ende med en sprekk eller et tilbakefall.

Når du skal slutte er det derfor viktig på forhånd å tenke gjennom hvilke situasjoner og mennesker du bør holde deg unna, eller ev hvilke situasjoner du skal velge å drikke i.

Hvis uhellet først er ute og du har sprukket kan det være lurt å se nærmere på hendelsesforløpet i forkant av sprekken. Hva tenkte du? Hvem var du med? Hvordan føltes det etterpå? Hvis du oppsummerer litt og får oversikt over hva som skjedde da du sprakk kan du bruke dette for  å unngå liknende hendelser igjen.