Forberedelser til å slutte med alkohol

Dårlige forberedelser kan gjøre det vanskeligere å slutte. Derfor har vi laget en del tips som kan gjøre prosessen enklere for deg ved å gjøre noen forberedelser. 

 

  • Sett en dato. Bestem deg for når du skal slutte.

 

  • Legg forholdene til rette for at du kan bruke tid – den tiden du trenger – uten for mye forpliktelser i jobb, studier, skole, familie e.l.

 

  • Skap avstand mellom deg selv og mennesker og steder som trolig ikke vil støtte avgjørelsen om å kutte ut alkoholen. Lag en oversikt over hvilke mennesker og hvilke steder du bør unngå. Dette kan være bestemte personer, steder eller ting som utløser «suget» etter alkohol. Bruk litt tid på å tenke gjennom hvilke situasjoner og/eller personer som utløser drikkingen hos deg. Utfordringen er å unngå dem i fremtiden.

 

  • Snakk med noen som kan støtte deg. Det er veldig mye lettere å slutte med alkohol hvis du bygger deg et nettverk som kan støtte og motivere deg. Dette betyr at du i en forberedelsesfase er nødt til å si fra til noen om hva du planlegger å få til. Fortell utvalgte venner, familiemedlemmer eller kolleger at du prøver å slutte å drikke. Du trenger ikke si alt til alle, men du bør si noe til noen.

 

  • Tenk gjennom om det kan være aktiviteter som du kan ha glede av. Når du er opptatt med aktiviteter som du opplever som meningsfylte, vil du føle deg bedre, og drikkingen vil virke mindre fristende. Det å skaffe seg nye interesser er også med på å holde deg edru i fremtiden.

 

  • Finn ut hvem du kan snakke med om hvordan det går med ditt prosjekt. Det kan være noen i din familie eller venner.

 

  • Tenk gjennom hva som er de underliggende årsakene til at du begynner å drikke: Er det sosiale situasjoner? Kjedsomhet? Uro? Drikker du for å flykte unna problemer? Finnes det andre måter du kan håndtere disse problemene på?

 

  • Tenk gjennom hva som er fordelene ved å ikke drikke, det kan være både helsemessige, sosiale, familiære, økonomiske og jobbmessige fordeler ved alkokutt.