statistikk

Statistikk

Hei
Jeg har hørt at det er gjort undersøkelser på hvor rusbrukere er og st resultatet var at 10% av rusbruken er den du ser …

Narkotika og avhengighet

Hvor mange dør i gjennomsnitt av narkotika? Hva skjer med hjernen når man er ruset, og hvorfor? Hvor i landet er det mest narkotikaavhengighet?

Kvinne, 14 …

Spørsmål

>Hei. Vi gjør en undersøkelse om rus og har derfor noen spørsmål vi ønsker å få svar på. Hvor mange er det ca. som tar …