Hvor mange folk avhengige av rus

Kvinne, 30 år fra Nordland


RUStelefonen svarer:

Det er vanskelig å vite helt sikkert, men du finner statistikk i denne oversikten fra SIRUS eller Statistisk sentralbyrå.