har pillemisbruk gått opp eller ned i Norge i 2016 ???

Mann, 19 år fra Møre og Romsdal


RUStelefonen svarer:

Det er ikke så lett å gi tall for pillemisbruk, fordi betegnelsen misbruk er vanskelig å definere, og det er sannsynlig at det finnes en del mørketall. Statistikken for 2016 har heller ikke kommet, den kommer ikke før neste år. Men du kan lese denne artikkelen fra SIRUS om vanedannende legemidler for å få et bilde av utviklingen og bruken av disse i Norge. frem til 2015  Som du kan se, har det ikke vært en betydelig utvikling eller økning av bruken av vanedannende medikamenter. Men, Kripos opplever stadig større beslag av benzodiazepiner (Les mer om det her), noe som kan være en indikasjon på økt bruk.