Hei
Jeg har hørt at det er gjort undersøkelser på hvor rusbrukere er og st resultatet var at 10% av rusbruken er den du ser på gata. Jeg har lett på SIRUS og NOVA men finner ikke slike statistikker.
Er dette riktig og evt. hvor kan jeg finne slik statistikk?

Kvinne, 39 år fra Møre og Romsdal


RUStelefonen svarer:

Hvis vi forstår spørsmålet riktig, lurer du på om det finnes undersøkelser og statistikk på hvor mange prosent av rusbrukere er de rusbrukere du ser på gata. Det er nok ikke mulig å føre statistikk på dette, av flere grunner. For det første er det vanskelig å definere hvem vi ser på gaten; er det rusmisbrukere uten fast bopel, er det de som er registrerte på for eksempel sprøyterommet (Oslo), er det de som har blitt tatt av politiet for salg/bruk/besittelse av narkotika? Osv. For det andre er vanskelig å føre statistikk over antall rusbrukere, fordi det narkotikaomsetningen skjer i det skjulte- altså man kan ikke holde statistikk over hvem som kjøper og bruker, og fordi det er mye underrapportering av rusbruk.

Det som kanskje gir det beste bildet av hvordan rusbruken fordeler seg ut over i befolkningen, er analyser av kloakkvann. En slik tilnærming med å rusteste i kloakken i byene gir  god data om den totale mengden av narkotika som brukes i en by, På NIVA sine sider kan du lese mer om denne forskningen.