Melatonin

Circadin

 


Hva er Circadin?

Circadin er et legemiddel i gruppen hypnotika. Hypnotika er en betegnelse på legemidler som er søvnfremkallende. Virkestoffet i Circadin er melatonin, …