Melatonin

Circadin

 


Hva er Circadin?

Circadin er et legemiddel i gruppen hypnotika. Hypnotika er en betegnelse på legemidler som er søvnfremkallende. Virkestoffet i Circadin er melatonin, …

Velkommen til RUSinfo!

HAP-app: Det har vist seg at appen trenger full oppgradering for å virke som den skal i iOS. Vi har funnet et firma som vil jobbe med oppgraderingen, men det kan ta litt tid og vi beklager til alle som savner appen