Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Melatonin

Circadin

 


Hva er Circadin?

Circadin er et legemiddel i gruppen hypnotika. Hypnotika er en betegnelse på legemidler som er søvnfremkallende. Virkestoffet i Circadin er melatonin, …