Sovemedisiner

Det er flere forskjellige legemidler som virker søvnfremkallende. Vi omtaler kort noen av typene her.

Det er viktig å være oppmerksom på at alle reseptbelagte sovemedisiner kan være vanedannende. Bruk av disse kan også medføre at du ikke lenger fyller helsekrav for å ha førerkort, dette er noe legen skal ta opp med eg dersom det er aktuelt. Vi anbefaler deg å lese pakningsvedlegg nøye, samt få tett oppfølging fra foreskrivende lege.

Velkommen til RUSinfo!

Tjenesten er åpen på hverdager kl 11-18.

Vi holder stengt

  • 1.mai
  • 10.mai
  • 17.mai
  • 18.mai
  • 29.mai

 

Tirsdag 2.mai åpent 15-18

Tirsdag 16. mai åpent 15-18

Tjenesten er stengt kl 14.30-15 hver dag.