Sovemedisiner

Det er flere forskjellige legemidler som virker søvnfremkallende. Vi omtaler kort noen av typene her.

Det er viktig å være oppmerksom på at alle reseptbelagte sovemedisiner kan være vanedannende. Bruk av disse kan også medføre at du ikke lenger fyller helsekrav for å ha førerkort, dette er noe legen skal ta opp med eg dersom det er aktuelt. Vi anbefaler deg å lese pakningsvedlegg nøye, samt få tett oppfølging fra foreskrivende lege.