Seroquel

Seroquel inneholder virkstoffet kvetiapin (quetiapin).

Seroquel er egentlig medisin mot schizofreni, bipolar lidelse, depressive episoder ved bipolar lidelse og forebygging av tilbakefall av maniske eller depressive episoder.

Seroquel brukes også som sovemedisin (selv om pasienten ikke har kjente psykiske lidelser).

Når Seroquel brukes mot psykiske lidelser gis det store doser (opp til 800 mg daglig). Når det brukes som sovemedisin gid det mye mindre doser (25-100 mg).

I noen tilfeller kan Seroquel brukes til å behandle abstinenssymptomer, uro og søvnproblemer etter bruk av rusmidler som alkohol, opioider, benzodiazepiner eller amfetaminer. Her vil behandlingsstedet vurdere dosene etter behov.

 

 

Seroquel og rus

Seroquel er ikke særlig mye brukt som rusmiddel. Det kan gjøre deg mer sløv og trøtt, og det kan dempe angst vil en viss grad. Det kan også motvirke psykoser, for eksempel dersom disse kommer etter bruk av andre rusmidler.

Seroquel blandet med andre dempende stoffer kan gi økt risiko for forgiftning eller skadelig overdosering. Eksempler på dempende stoffer er alkohol, opioider (morfin, oksykodon, kodein og liknende stoffer), benzodiazepiner (Sobril, Valium, sovemedisiner og liknende stoffer).

Det finnes flere andre dempende stoffer. Er du i tvil om hva dempende stoffer betyr, ta kontakt med oss for en uforpliktende prat/chat om saken.

Seroquel og forgiftning

Det er ikke alltid sammenheng mellom inntatt mengde/konsentrasjon i blodet og forgiftningens alvorlighetsgrad. I noen tilfeller kan selv en moderat stor dose gi tegn på forgiftning.

Seroquel i store doser kan være sterkt dempende på sentralnervesystemet, gi farlig lavt blodtrykk, og ujevn/rask puls og pusteproblemer. Merker du noen av disse symptomene, ta kontakt med 113 eller Giftinformasjonen på 22 59 13 00 umiddelbart.

 

Er jeg i risikosonen?

Noen mennesker er mer utsatt for skader eller forgiftninger ved bruk av Seroquel. Dersom noen av de følgende punkter gjelder deg, bør du være ekstra forsiktig og konferere med helsepersonell før bruk:

 

  • Jeg er kvinne. Kvinner er mer utsatt fordi de i utgangspunktet har et forlenget QT-intervall enn menn.  Forlenget QT-intervall betyr at på en EKG-måling er avstanden i tid mellom Q-bølgen og T-bølgen er for lang.

 

  • Jeg har langsom puls generelt. Også om det er relatert til forlenget QT-intervall.

 

  • Jeg har elektrolyttforstyrrelser. Elektrolytterer mineraler som kroppen trenger for at nerve- og muskelfunksjonene skal fungere optimalt.  Eksempler er unormale verdier av kalium, kalsium og magnesium.

 

  • Jeg holder en anselig høy alder.

 

  • Jeg lider av hjertesykdom.