Overdose på GHB

Kvalme, hodepine, lavere hjerterytme, senket blodtrykk og muskelkrampe er vanlige symptomer på overdose GHB.

GHB påvirker den delen av hjernen som blant annet styrer hjerte- og lungefunksjonen. Det er derfor viktig at personer med hjerteproblemer, lavt eller høyt blodtrykk, pustebesvær eller epilepsi ikke bruker GHB. Det finnes ingen sikker dose GHB, og det finnes ikke motgift mot GHB! Risikoen for overdose kan imidlertid reduseres dersom du tar forholdsregler.

 

Overdose GHB i kombinasjon med andre rusmidler

Noen bruker GHB for å forsterke annen rus. Dette forsterker også bivirkningene. GHB er farligst når det er blandet med alkohol eller andre dempende stoffer. En overdose GHB vil føre til bevisstløshet og pusteproblemer, og kan resultere i pustestans og død.

 

Risiko for etseskader

Fordi GHB ofte er fremstilt av en hobbykjemiker, kan man være uheldig og få en blanding av lut og GHB, som har en etsende effekt i munn og hals. Drikker man rett fra flasken kan man dermed få store etseskader.

 

Om noen kollapser, ring 113!

Sjekk puls og pust. Dersom personen puster, legg vedkommende i stabilt sideleie. Hvis ikke, utfør førstehjelp. Om du er usikker på førstehjelp, ta kontakt med noen som kan det eller få veiledning fra nødtelefonen.

Ikke forsøk å gi drikke til en som er bevisstløs.

Når ambulansen kommer, fortell hva slags stoff vedkommende har tatt. Ikke forlat personen selv om du er redd for å bli innblandet i noe!