GHB i urinprøver og blodprøver

GHB kan påvises i blodet i noen få timer etter inntak, og i urinen i opptil et halvt døgn etter inntak.

Blodprøver benyttes normalt for å undersøke hvorvidt man er påvirket.

Urinprøver benyttes normalt for å undersøke hvorvidt et rusmiddel har vært inntatt i senere tid. Avvik fra dette kan forekomme.

 

Store variasjoner

Det kan forekomme betydelige variasjoner fra person til person når det gjelder hvor lang tid et rusbruk kan påvises med en blod- eller urinprøve, ettersom vi forbrenner stoffer i forskjellig tempo. Minst like viktig er hvilken mengde som er inntatt, og over hvor lang tid denne mengden er inntatt. Våre opplysninger på dette området er derfor kun veiledende.

 

Mistenker du at du har blitt dopet med GHB?

Dersom du mistenker at du har fått i deg GHB og ønsker å teste deg for dette, vil det være mest hensiktsmessig å ta prøver av morgenurinen dagen derpå, eller så tett opptil eventuelt inntak som mulig.