Abstinenser GHB

Ved hyppig og regelmessig bruk av GHB kan det oppstå abstinens når rusbruken opphører.

Ved gjentatt bruk av GHB må dosen gjerne økes for å oppnå samme ruseffekt. Dette skyldes at brukeren utvikler toleranse for noen virkninger av GHB.

GHB brukes sjelden regelmessig, det vanligste er sporadisk bruk. Personer som bruker GHB ofte, kan oppleve alvorlig abstinens når des kal slutte.

Symptomene kan inntre fra én til tolv timer etter at siste dose ble inntatt og vare fra én til tolv dager, avhengig av bruksmønsteret forut.

Under abstinens kan man ha såkalte vrangforestillinger og oppleve å se og høre ting som ikke er virkelige. Man kan ha skjelvinger, angst, aggresjon, søvnvansker, svetting og rask hjerteaksjon. Behandling på sykehus kan være nødvendig ved alvorlig abstinens.