Virkninger og bivirkninger ved sniffing

Rusvirkningen fra sniffestoffer deler mange fellestrekk med sterk alkoholrus.

 

Virketid ved sniffing

Rusvirkningen inntreffer raskt etter inntak, og varer normalt i noen minutter, i enkelte tilfeller inntil en time.

 

Vanlige virkninger og bivirkninger ved sniffing

 • Uklar tale

 

 • Svekket koordinasjonsevne

 

 • Nedsatt kritisk sans

 

 • Følelser av eufori og/eller likegyldighet

 

Misbruk av sniffestoffer kan gi en lang rekke bivirkninger, noen av dem svært alvorlige. Mulige bivirkninger og konsekvenser ved bruk inkluderer:

 • Svimmelhet, kvalme, oppkast

 

 • Neseblod, rennende nese, sår hals

 

 • Hodepine

 

 • Nedsatt hukommelse, konsentrasjon og innlæringsevne (særlig gjeldende ved lengre tids bruk)

 

 • Kramper

 

 • Løs mage

 

 • Ulykker som følge av svekket koordinasjonsevne og nedsatt kritisk sans

 

 • Skade på indre organer, f.eks. lever, nyrer (særlig gjeldende ved lengre tids bruk)

 

 • Hjerterytmeforstyrrelser, blodtrykksfall

 

 • Oksygenmangel, kvelning (særlig gjeldende ved bruk av pose rundt hodet)

 

 • Pustestans, bevisstløshet, død

 

Sniffestoffene kan være brannfarlige

Vi vil i tillegg gjøre oppmerksom på at en rekke av løsemidlene som misbrukes via sniffing er svært lettantennelige. Dette betyr at man etter inntak av sniffestoffer bør være spesielt forsiktig ved bruk av åpne flammer i området omkring ansiktet, f.eks. ved tenning av sigaretter.

 

I vår spørsmål- og svartjeneste har vi besvart mange tusen spørsmål fra våre brukere. 
 
Sender du inn et spørsmål, så kan du regne med at det blir besvart i løpet av kort tid på hverdager
 
Hverdager 
11:00 – 14:30
 
15:00 – 18:00
 
Lørdag og søndag

STENGT

Åpningstidene kan avvike i ferier og på helligdager.
 
Hverdager 
11:00 – 14:30
 
15:00 – 18:00
 
Lørdag og søndag  
STENGT
 
Åpningstidene kan avvike i ferier og på helligdager.
 
Telefon: 915 08 588


Spør oss


Chat
(Stengt) 


Telefon
(Stengt)


Spør oss


Chat
(Stengt) 


Telefon
(Stengt)

RUStelefonen har nytt navn og ny nettside!

 Velkommen til RUSinfo. Du er fortsatt helt anonym når du kontakter oss!