Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Fakta om sniffing

Sniffestoffer er en fellesbetegnelse på drivgasser og løsemidler som gir en rask og kortvarig rusvirkning ved inhalasjon. Rusvirkningen ligner sterk alkoholpåvirkning.

Disse stoffene finnes i en rekke husholdningsprodukter, men tendensen i nyere tid viser at produsentene bak slike produkter reduserer eller fjerner de rusgivende stoffene i den grad det er mulig, eller evt. tilsetter øvrige kjemikalier som gjør sniffing uegnet.

 

Utbredelse av sniffing

I Norge er misbruk av sniffestoffer forholdsvis uvanlig, og utarter seg hovedsakelig i form av kortvarige faser med eksperimentering blant ungdom. Dette er likevel bekymringsverdig, da misbruk av sniffestoffer kan gi potensielt svært alvorlige konsekvenser.

I fattigere deler av verden er problemet mer utbredt, særlig grunnet kombinasjonen av høy tilgjengelighet og lav pris.

 

Innkaksmåte

Inntak av sniffestoffer foregår normalt ved at den aktuelle væsken helles over en klut, hvorpå gass/damp fra kluten inhaleres gjennom nesen og munnen.

Enkelte velger i tillegg å ha en pose rundt kluten og/eller hodet, for å øke konsentrasjonen av rusgivende stoffer som inhaleres. Dette øker risikoen for overdose og kvelning.

 

Sniffing og andre rusmidler

Det har vært gjort lite forskning på spesifikke risikoer ved bruk av sniffestoffer i kombinasjon med andre rusmidler, og vår kompetanse på dette området er følgelig mangelfull.

Hva vi kan si er at bruk av sniffestoffer i utgangspunktet er svært farlig, og en kombinasjon med andre rusmidler vil heve risikonivået ytterligere.

Dette gjelder særlig i kombinasjon med andre dempende stoffer (f.eks. alkohol, opioider/opiater, GHB, benzodiazepiner), men kan også gi uforutsigbare og alvorlige virkninger i kombinasjon med stimulerende og/eller hallusinogene stoffer. Vær forsiktig!

For informasjon om poppers se egen side om dette.

 

Er det lovlig å sniffe?

Besittelse og bruk av sniffestoffer er ikke forbudt ifølge noen norsk lovgivning, da dette i all hovedsak dreier seg om vanlige husholdnings- og industriprodukter som ikke er underlagt restriksjoner for kjøp og salg til privat bruk.

Likevel vil en forhandler kunne nekte kjøp/salg av løsemidler dersom det foreligger mistanke om at stoffet skal misbrukes som rusmiddel, eller videre distribueres i form av kjøp/salg til andre.

 

Sniffing og bilkjøring

Det er forbudt å kjøre bil i ruspåvirket tilstand. Dette inkluderer sniffestoffer. Selv om det ikke er utarbeidet konkrete tall for sniffestoffer og grenseverdier i trafikken, vil en sakkyndig vurdering av enkelttilfeller kunne avgjøre hvorvidt en straffbar handling har vært begått.

Ved mistanke om ruspåvirket kjøring, vil inntak av sniffestoffer kunne påvises med en blodprøve.