Tegn og symptomer på sniffing

Mistenker du at noen du kjenner misbruker sniffestoffer?

 

 

 

Symptomer som kan være typiske tegn på at personen er påvirket av sniffestoffer:

 • Uklar tale, snøvling

 

 • Svekket koordinasjon

 

 • Flakkende blikk

 

 • Personen utviser nedsatt kritisk sans

 

 • Personen virker å være sterkt alkoholpåvirket, men blir edru igjen etter unormalt kort tid

 

 • Personen lukter løsemidler, særlig fra ånde, ansikt, hår, hender osv.

 

Symptomer som kan være typiske tegn på at personen har brukt sniffestoffer ved flere anledninger i nyere tid:

 • Endret atferd og personlighet – typiske endringer inkluderer tilbaketrukkethet, hemmelighold o.l.

 

 • Vedvarende hoste, neseblod, rennende nese

 

 • Blekhet

 

 • Sår, utslett og irritert hud i ansikt og på hender

 

 • Personen virker sløv og ukonsentrert

 

 • Funn av brukerutstyr, som f.eks. kluter og poser som lukter løsemidler. Dersom du i tillegg er i posisjon til å registrere at et løsemiddel i hjemmet tømmes uvanlig raskt, kan dette være et tegn på at stoffet misbrukes.

 

Verdt å vite om tegn og symptomer

Enkeltvis behøver ikke disse symptomene indikere noe som helst, men jo flere av disse som er tilstede, desto større grunn til å anta at det kan dreie seg om et inntak av sniffestoffer.

Det er verdt å bemerke seg at hvilke symptomer som utvises som følge av sniffestoffer, er noe som kan variere sterkt fra person til person. Enkelte symptomer kan også være typiske for andre rusmidler enn sniffestoffer.