Overdose ved sniffing

Inntak av sniffestoffer gir stor risiko for fysiske komplikasjoner, og kan i ytterste konsekvens føre til pustestans, bevisstløshet og død.

Trygg dosering ved sniffing?

Det er ikke mulig på forhånd å forutsi en trygg dosering, da brukere rapporteres å reagere svært forskjellig på sniffing av løsemidler. Selv ved lave doser kan friske personer risikere å overdosere, med alvorlige følger.

Risikoen for overdose er særlig gjeldende dersom man i tillegg bruker en pose rundt kluten med løsemidler og/eller hodet. For mer informasjon, se Virkninger og bivirkninger.

 

Hva gjør jeg hvis noen har tatt overdose?

Dersom noen overdoserer på sniffestoffer – kontakt ambulanse på 113. Fortell hva den du er med har inntatt, og hvordan situasjonen er nå. Du vil få råd over telefonen om hvordan du best skal kunne hjelpe frem til ambulansen kommer. Ambulansepersonell har taushetsplikt.

I tillegg har Giftinformasjonen en døgnåpen vakttelefon (22 59 13 00) som kan gi hjelp og råd ved overdoser og forgiftninger.

 

I vår spørsmål- og svartjeneste har vi besvart mange tusen spørsmål fra våre brukere. 
 
Sender du inn et spørsmål, så kan du regne med at det blir besvart i løpet av kort tid på hverdager
 
Hverdager 
11:00 – 14:30
 
15:00 – 18:00
 
Lørdag og søndag

STENGT

Åpningstidene kan avvike i ferier og på helligdager.
 
Hverdager 
11:00 – 14:30
 
15:00 – 18:00
 
Lørdag og søndag  
STENGT
 
Åpningstidene kan avvike i ferier og på helligdager.
 
Telefon: 915 08 588


Spør oss


Chat
(Stengt) 


Telefon
(Stengt)


Spør oss


Chat
(Stengt) 


Telefon
(Stengt)

RUStelefonen har nytt navn og ny nettside! Velkommen til RUSinfo.

Du er fortsatt helt anonym når du kontakter oss!