Over 18 år: Jeg jobber med barn som ruser seg

Jeg jobber med barn eller ungdom

 

Å eksperimentere litt med rusmidler er for mange en del av ungdomstiden. Dette er vanlig og ikke nødvendigvis en grunn til alvorlig bekymring. Av og …