Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Jeg jobber med ungdom – Kartlegge og konfrontere

Har du fått greie på at en eleven ruser seg, er det viktig at du/dere kartlegger situasjonen. Dette for å kunne håndtere situasjonen på best mulig måte.

Her kan du lese et forslag for kartlegging av situasjonen, strukturering av samtale og oppfølging av elever som viser risikabel rusadferd[1]

 • Kartlegg problemet.
 • Skaff deg oversikt før du handler.
 • Tenk gjennom hvor du skal ha samtaler med elever.
 • Tenk gjennom hvordan samtalene skal foregå.
 • Hva er målet med samtalen?
 • Begrunn samtalen overfor eleven.
 • Legg til rette for at eleven skal ønske å komme igjen.
 • Vis at eleven kan stole på deg.
 • Still åpne spørsmål. Vær direkte, men ikke dømmende.
 • Husk at du skal dempe konflikter, ikke intensivere dem.
 • Vær tydelig i forhold til funksjonen din – hvilke muligheter og begrensninger du har i forhold til taushetsplikt, foreldrekontakt, o.l.
 • Avtal et neste møte.
 • Be om lov til å kontakte eleven på telefon eller mobiltelefon.
 • Før loggbok etter hvert møte.

 

[1] Som skrevet i En rusfri skole:  Veileder i rushåndtering på skolen.