Jeg jobber med ungdom – Trengs behandling?

Om eleven trenger mer oppfølging for sitt rusproblem enn det dere kan tilby, er det viktig å kontakte de riktige instansene så fort som mulig.

Barnevernet kan være en viktig samarbeidspartner i situasjoner hvor eleven er under 18 år, og bør være den første instansen som kontaktes.

Det er kommunen som har ansvar for ungdomsarbeid og førstelinjetjenesten. Undersøk med Utekontaktene, Helsestasjon for ungdom eller kommunehelsetjenesten om det finnes et tilbud for oppfølging av ungdom med milde til moderate rusproblemer. Mange kommuner tilbyr for eksempel hasjavvenningskurs. Om du ikke finner direkte kontaktinformasjon, ring kommunen sentralt.

Rusbehandling er det spesialisthelsetjenesten som står for. Ungdom under 18 år som ruser seg blir som oftest tatt vare på av psykisk helsevern for barn og unge eller barneverntjenesten.