Legalisering

Hvorfor er narkotika ulovlig?

Narkotikakonvensjonen

Etter ca 1930 bestemte styresmaktene i ulike land for å lage lover mot narkotika. Etter hvert har det kommet flere internasjonale

Velkommen til RUSinfo!

HAP-app: Vi jobber med full oppgradering av appen og antar at den skal være klar fra januar 2023!