Snakk om hasj – før det blir et problem

Det kan være lurt å snakke med tenåringen din om cannabis, selv om hen ikke bruker det. På denne måten kan tenåringen i større grad  få avklart eget ståsted, og dermed bli mindre påvirket av andre.

Din tilnærming kan være avgjørende for hvor god samtalen blir. Samtalen skal være en dialog, og ikke en monolog. Samtaler blir som regel best om du har en nysgjerrig tilnærming, og venter litt med å uttrykke dine egne holdninger, erfaringer og gode råd på feltet.

Legalisering kan være et bra tema å ta utgangspunkt i, fordi unge mennesker gjerne har holdninger til legalisering, selv uten å ha egen erfaring med cannabis. Hvis du for eksempel har hørt en debatt om legalisering i radioen eller på TV, kan du prøve å få samtalen i gang ved å gjenfortelle det du har hørt. En biltur eller noen av de daglige rutineoppgavene kan være en god setting. Barn og unge snakker ofte mer fritt når dere gjør noe sammen.

Det mest optimale vil være at tenåringen din begynner å snakke basert på det du forteller. Hvis det ikke skjer, kan du ta initiativ ved å stille et åpent spørsmål, for eksempel: «Hva synes du om å legalisere cannabis?». Vær nysgjerrig og følg opp med flere spørsmål slik som: «Tror du flere unge vil begynne å røyke cannabis hvis det ble lovlig?» Gjenta det tenåringen din har sagt for å vise at du lytter og forstår: «Så du tror ikke flere unge vil begynne å røyke cannabis fordi det allerede er så mange mennesker som gjør det for øyeblikket?» Gjentagelse av synspunkter vil ofte føre til at den som prater utbroderer eller prater mer, og du kan være undersøkende uten at det blir oppfattet som et avhør.

Når samtalen er godt i gang, kan du spørre om tenåringens syn på cannabis og hens kunnskap om de negative konsekvensene av cannabis. På et tidspunkt i samtalen kan det være at hen blir nysgjerrig på holdningene dine. Dette er en fin mulighet til å komme på banen med egne holdninger og informasjon, fordi vi lytter bedre når vi er nysgjerrige. Hvis du ikke blir spurt om hva du mener, kan du velge å invitere deg selv. Du kan for eksempel spørre: «Vil du høre hva jeg tenker?».

Her er det viktig å understreke at foreldrenes holdninger faktisk har stor innvirkning på den unge – selv om ikke den unge gir uttrykk for dette selv. Dette gjelder på alle områder, ikke bare rusmidler. Som forelder kan det å vise en holdning til cannabis bidra til å forhindre at den unge kaster seg inn i det.

Det er også viktig å vite at den første samtalen sannsynligvis ikke er nok i seg selv. Å skape en åpen og konstruktiv dialog mellom deg og tenåringen din er en prosess. Hvis du synes tenåringen din mangler kunnskap om cannabis, eller har en overdreven forestilling om hvor vanlig det er å bruke det, er det lurt å søke kunnskap sammen.