Hvor kan tenåringen få hjelp?

Hvis barnet ditt trenger hjelp, finnes det flere steder å kontakte. Dersom hen ikke ønsker hjelp, er det viktig å vurdere om det er nødvendig å søke hjelp på tross av tenåringens ønsker, eller om det beste er å avvente situasjonen.

Hasjavvenningsprogram

Noen steder finnes det egne hasjavvenningsprogram. Dette er et tilbud for de som bruker cannabis, men ønsker hjelp til å slutte eller redusere bruken.

Tilbudet er gratis, og man trenger ikke henvisning fra lege.

For å finne ut om din kommune tilbyr hasjavvenning kan du se på hjemmesiden til kommunen din, hjemmesiden www.hasjavvenning.no eller spørre på helsestasjon for ungdom.

HAP- app

RUStelefonen har i samarbeid med Uteseksjonen i Oslo utviklet en app for de som ønsker å slutte med eller redusere sitt cannabisbruk. Du finer link til nedlastning av appen nederst på denne siden.

 

Lege

Lege kan henvise videre til annen behandling, for eksempel avrusing, poliklinisk behandling eller psykolog.

 

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er et gratis tilbud som finnes i de aller fleste kommuner i Norge. Finnes det ikke noe tilbud i din kommune, er det som regel en helsestasjon for ungdom i en kommune nær deg.  De fleste helsestasjonene for ungdom er for ungdom mellom 13 og 20 år, men noen steder er tilbudet opp til 25 år.

På helsestasjonen møter du ofte helsesykepleier eller lege, men det kan også være psykologer, sosionomer eller andre yrkesgrupper.

For å finne din nærmeste helsestasjon for ungdom kan du gå inn på nettsiden til kommunen du bor i, eller søke etter din kommune i Ung.no sitt kart over helsestasjoner i Norge.

 

Helsesykepleier

På de fleste skoler jobber det en helsesykepleier. Helsesykepleiere har taushetsplikt.

 

Sosiallærer/miljøarbeider/rådgiver på skolen

På mange skoler jobber det en sosiallærer eller en som skal følge opp elever som trenger det. Sosiallæreren skal jobbe for at det skal være et godt miljø på skolen og legge til rette for at elevene skal trives der. Sosiallærer kan følge opp elever som trenger det, for eksempel på grunn av fravær eller cannabisbruk.

Utekontakt

Noen kommuner har utekontakt. En utekontakt er en person som er ansatt i kommunen for å oppsøke ungdom, snakke med dem om det de er opptatt av, og hjelpe dem hvis de trenger det.

 

Andre tilbud

Noen kommuner har også andre rusrelaterte tilbud for ungdom. De kommunene som har det har som regel informasjonen om dette på kommunen sin nettside. Finner du ikke frem kan du spørre på Helsestasjon for ungdom, ringe kommunen direkte, eller kontakte oss så kan vi forsøke å finne ut av det.

 

Taushetsplikt

Vær obs på at barn over 16 år er helserettslig myndig. Det vil si at du som foresatt ikke har rett til å få informasjon fra helsepersonell vedrørende ditt barn, med mindre du har fått samtykke fra ditt barn. For barn mellom 12 og 16 år skal foreldre ikke få innsyn i opplysninger når barnet har grunner som bør respekteres.