Prøv å forstå i stedet for å endre

Hvis du opplever at tenåringen din har begynt å eksperimentere med cannabis eller bruker det regelmessig, er det beste rådet at du først forsøker å forstå, og ikke forsøker å endre. En slik innfallsvinkel kan være langt mer konstruktivt for den videre dialogen.

Når du som forelder prøver å forstå, fordrer det at tenåringen din må forklare hvorfor hen bruker cannabis. Refleksjonene som kan ligge i det å høre seg selv forklare «hvorfor røyker jeg», kan utfordre tankemønstre hos tenåringen, som på sikt kan gjøre at hen tenker annerledes om sin bruk.

Noen gode spørsmål kan være:

  • Hvor ofte røyker du?
  • Hvem røyker du med?
  • Hva tenker du selv er grunnen til at du røyker?
  • Hva opplever du når du røyker?
  • Opplever du alltid det samme når du røyker?
  • Hvordan fungerer cannabis for deg?
  • Fungerer det alltid på samme måte?

 

Det er viktig at du stiller spørsmålene for å forsøke å forstå barnet ditt bedre – og ikke fordi du vil endre barnets oppførsel akkurat her og nå. I så fall kan risikere at du stiller veldig ledende spørsmål, og svarene du da får blir det du vil høre – og ikke nødvendigvis sånn det faktisk er. 

I vår spørsmål- og svartjeneste har vi besvart mange tusen spørsmål fra våre brukere. 
 
Sender du inn et spørsmål, så kan du regne med at det blir besvart i løpet av kort tid på hverdager
 
Hverdager 
11:00 – 14:30
 
15:00 – 18:00
 
Lørdag og søndag

STENGT

Åpningstidene kan avvike i ferier og på helligdager.
 
Hverdager 
11:00 – 14:30
 
15:00 – 18:00
 
Lørdag og søndag  
STENGT
 
Åpningstidene kan avvike i ferier og på helligdager.
 
Telefon: 915 08 588


Spør oss


Chat
(Stengt) 


Telefon
(Stengt)


Spør oss


Chat
(Stengt) 


Telefon
(Stengt)

RUStelefonen har nytt navn og ny nettside! Velkommen til RUSinfo.

Du er fortsatt helt anonym når du kontakter oss!