Prøv å forstå i stedet for å endre

Hvis du opplever at tenåringen din har begynt å eksperimentere med cannabis eller bruker det regelmessig, er det beste rådet at du først forsøker å forstå, og ikke forsøker å endre. En slik innfallsvinkel kan være langt mer konstruktivt for den videre dialogen.

Når du som forelder prøver å forstå, fordrer det at tenåringen din må forklare hvorfor hen bruker cannabis. Refleksjonene som kan ligge i det å høre seg selv forklare «hvorfor røyker jeg», kan utfordre tankemønstre hos tenåringen, som på sikt kan gjøre at hen tenker annerledes om sin bruk.

Noen gode spørsmål kan være:

  • Hvor ofte røyker du?
  • Hvem røyker du med?
  • Hva tenker du selv er grunnen til at du røyker?
  • Hva opplever du når du røyker?
  • Opplever du alltid det samme når du røyker?
  • Hvordan fungerer cannabis for deg?
  • Fungerer det alltid på samme måte?

 

Det er viktig at du stiller spørsmålene for å forsøke å forstå barnet ditt bedre – og ikke fordi du vil endre barnets oppførsel akkurat her og nå. I så fall kan risikere at du stiller veldig ledende spørsmål, og svarene du da får blir det du vil høre – og ikke nødvendigvis sånn det faktisk er.