Forskjellige former for bruk

Det er en forskjell på om tenåringen din har prøvd cannabis én eller noen få ganger – eller om hen har et regelmessig og problematisk bruk av cannabis. Dette er avgjørende for hvordan du skal gå frem, og noe som er viktig for deg å forsøke å finne ut av.

Du kan dele cannabisbrukere i tre grupper:

Ca. 25 % av alle 16-30-åringer i Norge har noen gang prøvd cannabis.

Mange av dem har bare prøvd det én gang. Ca. 11.5 % i samme aldersgruppe har brukt cannabis i løpet av de siste 12 månedene (tallet er 15,2 % for menn og 7,6 % for kvinner). I denne gruppen finner du festrøykeren, som for eksempel røyker litt fordi de andre gjør det. Dette er noe som ofte avgrenses til noen få ganger. Hvis tenåringen din er i den gruppen, er det sannsynligvis liten grunn til bekymring.

 

Ca. 4,7 % av 16-30-åringene har brukt cannabis den siste måneden.

I denne gruppen kan det for eksempel være at tenåringen din har blitt en del av en vennegjeng som røyker cannabis. Hvis tenåringen din er i denne gruppen, bør du være oppmerksom, og forsøke å snakke med hen. 

 

En mindre gruppe blir avhengig cannabis.

Den siste gruppen er de som ofte opplever at de har det bedre med å bruke cannabis. Mange av de som bruker cannabis ofte, forklarer det med at det virker beroligende og at de kan slappe av, eller at de bruker det for å få sove. Noen føler at de blir en del av en gruppe, og får en tilhørighet som de kanskje ikke har hatt før. Hvis tenåringen din bruker regelmessig, har gjort det i lang tid, og har et daglig eller tilnærmet daglig konsum, er det viktig å finne ut hvorfor og hvordan du best kan hjelpe.

Dersom det viser deg at tenåringen din har en problematisk bruk, eller er avhengig, må du innstille deg på at dette ikke er noe som kan fikses kjapt. Det tar tid å utvikle en avhengighet, og det tar tid å komme ut av en. Ofte er det faktorer rundt som er vel så viktig å jobbe med som selve bruken. Dette kan være faktorer som har bidratt til utviklingen av problemet – for eksempel psykiske lidelser, søvnproblemer, ensomhet og mangel på tilhørighet, følelse av mislykkethet for eksempel i tilknytning til skole, og så videre. Lediggang virker dessuten svært ofte negativt inn – jo mindre forpliktelser og krav, jo mer mulighet til å ruse seg.

 

Kilde til statistikken: Narkotikabruk i Norge, 2019.