Påvisningstider for rusmidler i blod og urin

Hvor lenge rusmiddelbruk kan påvises i tester kan variere mye fra person til person. Hvor mye du bruker vil også påvirke hvor lenge det kan påvises. Informasjonen nedenfor er derfor veiledende.

Velkommen til RUSinfo!

HAP-app: Det har vist seg at appen trenger full oppgradering for å virke som den skal i iOS. Vi har funnet et firma som vil jobbe med oppgraderingen, men det kan ta litt tid og vi beklager til alle som savner appen