Kreatinin: urinens konsentrasjon

Kreatin finnes naturlig i kroppen. Mesteparten av kroppens lagre med kreatin er å finne i muskulaturen, hvor det fungerer som et energireserve for musklene.

 

 

En del kreatin utskilles gjennom nyrene i urinen som kreatinin. Kreatinin målt i urin benyttes også som et enkelt mål på konsentrasjon av urinen, ved for eksempel rusmiddelanalyser.

Kreatinin er et indirekte mål på urinens fortynningsgrad. Urinens konsentrasjon påvirkes av inntatt væskemengde. Dette vil også påvirke konsentrasjonen av rusmidler i urinen.

Ved å måle kreatininnivået i urinen, vil man kunne oppdage tilfeller hvor prøvetaker har forsøkt å tynne ut urinen for eksempel ved å innta mye veske i forkant av prøvetakingen.

Dersom den første prøven var mindre konsentrert (lav kreatinin) og den neste konsentrert (høy kreatinin), kan man risikere å få en positiv prøve etter en negativ, selv om man ikke har inntatt rusmidler i mellomtiden (dette gjelder særlig cannabis).

Hvis kreatininnivået er unormalt, vil dette kommenteres i resultatene, og prøvene risikerer å bli erklært ugyldige. Det anbefales derfor at man ikke drikker mye vann i timene før man skal avgi en slik prøve.