Påvisningsgrense cut-off, og PH-verdi

Alle analysemetoder har en nedre grense for hvor lav konsentrasjon av et rusmiddel som kan påvises.

Dette kalles cut-off-verdier. Bruker man to forskjellige tester med ulike cut-offverdier, risikerer man å få ulike svarresultater. Grunnen til at det settes en slik verdi, er fordi målesikkerheten synker i takt med konsentrasjonen av rusmiddelet – Er cut-off-verdien for lav, risikerer man derfor i større grad falske positive prøver.

 

Urinens pH

Urinens Ph-verdi måles ved rusmiddeltesting. Dette for å minimalisere manipulering av prøven. Er urinens ph-verdi unormal, vil dette kommenteres og prøvene risikerer å bli erklært ugyldige.

Tjenesten er åpen på hverdager kl 11-18.

Vi holder stengt

  • 1.mai
  • 10.mai
  • 17.mai
  • 18.mai
  • 29.mai

 

Tirsdag 2.mai åpent 15-18

Tirsdag 16. mai åpent 15-18

Tjenesten er stengt kl 14.30-15 hver dag.