Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Påvisningsgrense cut-off, og PH-verdi

Alle analysemetoder har en nedre grense for hvor lav konsentrasjon av et rusmiddel som kan påvises.

Dette kalles cut-off-verdier. Bruker man to forskjellige tester med ulike cut-offverdier, risikerer man å få ulike svarresultater. Grunnen til at det settes en slik verdi, er fordi målesikkerheten synker i takt med konsentrasjonen av rusmiddelet – Er cut-off-verdien for lav, risikerer man derfor i større grad falske positive prøver.

 

Urinens pH

Urinens Ph-verdi måles ved rusmiddeltesting. Dette for å minimalisere manipulering av prøven. Er urinens ph-verdi unormal, vil dette kommenteres og prøvene risikerer å bli erklært ugyldige.