Påvisningsgrense cut-off, og PH-verdi

Alle analysemetoder har en nedre grense for hvor lav konsentrasjon av et rusmiddel som kan påvises.

Dette kalles cut-off-verdier. Bruker man to forskjellige tester med ulike cut-offverdier, risikerer man å få ulike svarresultater. Grunnen til at det settes en slik verdi, er fordi målesikkerheten synker i takt med konsentrasjonen av rusmiddelet – Er cut-off-verdien for lav, risikerer man derfor i større grad falske positive prøver.

 

Urinens pH

Urinens Ph-verdi måles ved rusmiddeltesting. Dette for å minimalisere manipulering av prøven. Er urinens ph-verdi unormal, vil dette kommenteres og prøvene risikerer å bli erklært ugyldige.

I vår spørsmål- og svartjeneste har vi besvart mange tusen spørsmål fra våre brukere. 
 
Sender du inn et spørsmål, så kan du regne med at det blir besvart i løpet av kort tid på hverdager
 
Hverdager 
11:00 – 14:30
 
15:00 – 18:00
 
Lørdag og søndag

STENGT

Åpningstidene kan avvike i ferier og på helligdager.
 
Hverdager 
11:00 – 14:30
 
15:00 – 18:00
 
Lørdag og søndag  
STENGT
 
Åpningstidene kan avvike i ferier og på helligdager.
 
Telefon: 915 08 588


Spør oss


Chat
(Stengt) 


Telefon
(Stengt)


Spør oss


Chat
(Stengt) 


Telefon
(Stengt)

RUStelefonen har nytt navn og ny nettside! Velkommen til RUSinfo.

Du er fortsatt helt anonym når du kontakter oss!