Hva er grunnen til at mange gutter starter med hasj?

Hva er grunnen til at mange gutter starter med hasj. Er det liksom en flex i gjengen. Hvis en jente ryker er det liksom lame. Hvorfor er dette så kult i guttegjengen??

16 år |
rogaland

  Rusinfo svarer:

Dette er interessante spørsmål, og det er nok ikke slik at vi har et eksakt svar på dette. Mest sannsynlig finnes det mange grunner til at noen velger å begynne med hasj, samtidig er det sant at cannabisbruken er større blant gutter enn jenter.

Basert på tall fra FHI er det klare kjønnsforskjeller når det gjelder bruk av cannabis, hvor det fremkommer at det er en betydelig større andel menn enn kvinner som har prøvd cannabis. Rapporten viser at over en tredjedel av menn i alderen 16-30 år å har brukt cannabis noen gang, mens den tilsvarende andelen blant kvinner var rundt en femtedel.

Hvorfor det er slik er heller uklart, men mest sannsynlig dreier dette seg om biologiske og/eller kulturelle forhold. En studie peker på at gutter (i større grad enn jenter) prøver rusmidler og deltar i risikofylt atferd for å bli del av en gruppe, noe som kanskje kan forklare hvorfor der er kult å røyke i enkelte guttegjenger. Samtidig er det ikke slik at cannabisrøyking er ansett som kult i alle guttegjenger, og basert på tallene som ble presentert ovenfor, så er det jo slik at 2/3 av menn i alderen 16-30 år ikke har prøvd cannabis. I så måte kan vi tolke det som at det er et fåtall av guttegjenger som synes det er kult å røyke hasj.

Det kan også tenkes at det finnes en kulturell forventning knyttet til de ulike kjønnene, og at jenter derfor i mindre grad en gutter velger å ruse seg.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.