Har blitt anbefalt å søke fastlege om medisinsk cannabis

Hei, jeg er operert gastric bypass i 2019, og har etter dette plages med smerter og ubehag ved aktivitet og inntak av mat og drikke. Hadde også plager med gallestein og komplikasjoner ved første operasjon av magesekk, da jeg hadde så store smerter att jeg fikk Oxycontin og oxynorm på resept I nesten 2 år. Da klarte jeg å spise og drikke når jeg hadde disse medikamentene, men de skulle jeg egentlig ikke ha i første omgang siden oxy ikke brukes slik (fikk jeg beskjed om fra andre leger). Jeg hadde en døgndose på 450mg oxy, noe som er alt for høyt… og man blitær fort avhengig av de. Men spørsmålet mitt er: hvordan er det å få medisinsk cannabis (olje med CBD og THC, eller til å røyke)? Har blitt anbefalt av andre å søke om dette til fastlege, eventuelt på smerteklinikk. De som har nbefalt meg å søke, sier jeg MÅ søke med både CBD og THC, jeg sliter med vektnedgang, søvn og smerter/ubehag. P dags dato er jeg hjemmeværende, men har ett håp om å komme meg ut i jobb igjenn, men kan man ha førerkort om man får medisinsk cannabis med THC og CBD?

På forhånd takk for svart!

mann/gutt |
29 år |
trøndelag

  Rusinfo svarer:

CBD/Cannabismedisin med under 1 % THC
Man kan få CBD-baserte medisiner i Norge, men kun gjennom fastlegen. Det vil si at kjøp av CBD-produkter over disk eller fra nettsider (privatimport) ikke er lov (per i dag, dette kan muligens være i ferd med å endres, det vet Legemiddelverket mer om).

Alle leger med forskrivningsrett for gruppe A-medikamenter kan søke om godkjenningsfritak for CBD-produkter med inntil 1% THC.

Cannabismedisin med over 1 % THC
Spesialister i sykehus kan søke om godkjenningsfritak for medisinsk cannabis som inneholder mer enn 1 % THC (tetrahydrocannabinol). Det er ikke laget noen utfyllende liste over hvilke pasienter som er aktuelle for slik behandling. Det er legen, som etter en samlet vurdering, må begrunne hvorfor denne behandlingen er nødvendig.

Hvis du vil se på en mer utfyllende liste over hvilke indikasjoner cannabismedisin gis for, kan du kikke på sidene til Foreningen for cannabismedisin. Du kan også kontakte Foreningen for cannabismedisin dersom du ønsker mer veiledning og tips på hvordan du går frem.

Kan man ha førerkort om man får medisinsk cannabis med THC og CBD?
Her er reglene (listen er hentet fra Helsedirektoratets førerkortveileder, kapittel 14):

Registrert cannabinoid-legemiddel kan være forenlig med føring av motorvogn i førerkortgruppe 1 forutsatt at:

  • behandlingen er innenfor godkjent dosering (iht. godkjent preparatomtale) og instituert av en legespesialist i spesialisthelsetjenesten som har relevant kompetanse til å gjøre en forsvarlig vurdering jf. helsepersonellovens § 4 og § 15.
  • pasienten følger legens anbefaling om tidsintervall mellom inntak og føring av motorvogn. Ved oppstart og ved doseøkning bør legen som regel gi «muntlig kjøreforbud» i 2 uker for å evaluere effekt og bivirkninger (eventuelt lengre etter legens vurdering.)
  • helsekravet etter § 35 er oppfylt. Helsekravet etter § 35 er ikke oppfylt dersom legemidler brukes i et omfang og på en måte som fører til helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko. Legen må ved denne vurderingen ta hensyn til eventuelle bivirkninger, langtidsvirkninger og samtidig bruk av andre legemidler som kan påvirke kjøreevnen. Behandlingen må være i tråd med retningslinjene som angitt under avsnittet «Legemidler som kan påvirke kjøreevnen» i  førerkortveilederen.
  • det ikke benyttes cannabinoider i tillegg til behandlingen med det registrerte cannabinoid-legemiddelet.
  • sykdommen i seg selv ikke gjør søkeren uskikket til å føre motorvogn

 

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.