Kan dere hjelpe meg med å forklare langvarig rusutløst psykose?

Hei! Kan dere hjelpe meg med å forklare langvarig rusutløst psykose? Er det alvorlig? Og hvis det er alvorlig, hvorfor? Hvilken behandling burde man få?

kvinne/jente |
19 år |
oslo

  Rusinfo svarer:

Ofte når man snakker om en rusutløst psykose mener man de som er kortvarige. Slike psykoser er akutte og skjer gjerne rett etter at man har inntatt et rusmiddel.

En langvarig rusutløst psykose kan skyldes en rekke årsaker. Det er grunn til å tro at rusmiddelbruk kan være en utløsende faktor, men om rusmiddelbruk alene kan forårsake langvarige psykoselidelser er fortsatt uklart. Det er også vanskelig å si noe om en langvarig psykose kunne vært unngått dersom rusmiddelet ikke var blitt inntatt. Ofte er det flere faktorer som spiller inn, som blant annet psykisk helse i utgangspunktet, stress, genetikk, feilernæring, oppvekst osv.

Man kan skille mellom rusutløste psykoser og primærpsykoser. I noen tilfeller vil førstnevnte kunne gli over i sistnevnte. Dette kan du lese mer om dette i Helsebibliotekets artikkel om rusutløst psykose.

Langvarige, kroniske psykoselidelser, som for eksempel schizofreni er alvorlige og kan gjerne vare livet ut.

Uansett type psykose og varighet, bør slike lidelser behandles av psykiatrisk helsevesen. Konkret hva slags behandlingsform som er best egnet, vil kunne variere fra tilfelle til tilfelle. Du kan lese om ulike behandlingstilbud i denne artikkelen fra Rådet for psykisk helse.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.