Hva er cut-off verdi på sanksjonære prøver?

Hei,
Jeg lurer på hvordan urintester med sanksjoner blir behandlet.
Tenker da på Kromatografi Rus spesifikke prøver.
THC

Har de en nedre grense ng/cutt off verdi?
Eller vil det slå ut som positiv prøve ved minste utslag av rest metabolitter?

Isåfall hva er nedre grense av denne type urintester?

Hilsen engstelig sjel.

mann/gutt |
30 år |
møre og romsdal

  Rusinfo svarer:

For rusmiddelanalyser er det vanlig å gi ut kvalitative svar (positiv/negativ eller påvist /ikke påvist) både ved bruk av spesifikke og uspesifikke analysemetoder. Det kan variere hvilken cut-off-verdi hvert enkelt laboratorium opererer med, avhengig av hva slags leverandører de bruker til testutstyr.

Det er  vanlig at påvisningsgrensen er lavere ved spesifikke enn ved uspesifikke metoder. Lavere påvisningsgrense vil som oftest føre til lengre påvisningstid.

Ett eksempel på cut-off-verdi fra Fürst laboratorium:

  • Uspesifikk: THC ved immunologisk screening, påvist = 40,0 ng/ml eller over
  • Spesifikk: THC-syre cannabismetabolitt ved LC-MS/MS (væskekromatografi og massespektrometri), påvist = over 0,06 μmol/L

Oslo universitetssykehus skriver i sin veileder:

Svar på spesifikke kromatografiske analyser i urin utgis som positive eller negative, med angivelse av hvilken spesifikk substans som er påvist. Konsentrasjonsbestemmelse av stoffene er også utført, men urinkonsentrasjonen av stoffer vil variere betydelig med urinens fortynningsgrad og oppgis ikke i svarbrevet. Det kan anmodes om at laboratoriet gir en fortolkning av hvorvidt resultatet av den spesifikke kromatografiske analysen i urin er stigende eller fallende i forhold til forrige/tidligere kromatografiske analyser, såkalt kvantitering.

Som du ser oppgir de ikke spesifikk cut-off-verdi, men det er mulig at du kan få mer konkret informasjon om du ringer laboratoriet og spør:  22119464

Du kan lese mer om rutiner ved sanksjonære prøver i veilederen «Prosedyrer for rusmiddletesting» fra Helsedirektoratet.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.