Er det lov til å teste for rusmidler uten å informere den som skal testes?

Hei,
Vet at det er lov å avkreve rusmiddeltesting uten samtykke i f.eks straffesaker osv, men den som blir testet vet vel at den blir testet da? Er det lov til å teste f.eks blodprøver for rus uten at den som blir testet vet det selv?

kvinne/jente |
19 år |
rogaland

  Rusinfo svarer:

Du har helt rett i at det er mulig å kreve rustesting uten samtykke i enkelte situasjoner. Hjemmel for tvungen prøvetaking finnes blant annet i barnevernlovens § 4-4 tredje ledd (2), psykisk helsevernlovens § 4-7a (3), helse- og omsorgstjenestelovens § 10-3 (4), helsepersonellovens §8 (5) og straffegjennomføringslovens §§ 29 og 55 (6).

Så vidt vi kan forstå vil prosedyren i slike tilfeller være at det fattes vedtak om tvang dersom den det gjelder ikke samtykker til å avgi prøver frivillig. Dermed skal tvangsvedtaket formidles, og det skal være mulighet til å klage på vedtaket. Slik vi ser det er det derfor ikke mulig å teste noens biologiske materiale for rusmidler uten å informere vedkommende om det.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.

Velkommen til RUSinfo!

HAP-app: Det har vist seg at appen trenger full oppgradering for å virke som den skal i iOS. Vi har funnet et firma som vil jobbe med oppgraderingen, men det kan ta litt tid og vi beklager til alle som savner appen