Er det lov til å teste for rusmidler uten å informere den som skal testes?

Hei,
Vet at det er lov å avkreve rusmiddeltesting uten samtykke i f.eks straffesaker osv, men den som blir testet vet vel at den blir testet da? Er det lov til å teste f.eks blodprøver for rus uten at den som blir testet vet det selv?

kvinne/jente |
19 år |
rogaland

  Rusinfo svarer:

Du har helt rett i at det er mulig å kreve rustesting uten samtykke i enkelte situasjoner. Hjemmel for tvungen prøvetaking finnes blant annet i barnevernlovens § 4-4 tredje ledd (2), psykisk helsevernlovens § 4-7a (3), helse- og omsorgstjenestelovens § 10-3 (4), helsepersonellovens §8 (5) og straffegjennomføringslovens §§ 29 og 55 (6).

Så vidt vi kan forstå vil prosedyren i slike tilfeller være at det fattes vedtak om tvang dersom den det gjelder ikke samtykker til å avgi prøver frivillig. Dermed skal tvangsvedtaket formidles, og det skal være mulighet til å klage på vedtaket. Slik vi ser det er det derfor ikke mulig å teste noens biologiske materiale for rusmidler uten å informere vedkommende om det.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.