mai 11, 2007

Har jeg alkoholproblemer?

Har jeg alvorlige problemer? Når jeg drikker husker jeg som regel aldri hva som har skjedd, og gjør masse utrolig dumme ting. Hvorfor?