Jeg skal ha et prosjekt om rus og mitt spørsmål er da: Hvorfor blir noen rusmisbrukere? Har sosialiseringen noe med rusmisbruk å gjøre? Og finnes det noen teorier på hvorfor folk blir rusmissbrukere?
Jente, 17 år fra Akershus.

Det er veldig mange faktorer som spiller inn i forhold til hvorfor noen blir rusmisbrukere, og det er vanskelig å gi noe entydig svar på dette. Biologisk/genetisk sårbarhet, oppvekstmiljø og da spesielt familien og jevnaldermiljøet er faktorer som i hvert fall bør tas med i betraktningen.

Denne artikkelen til sosiologen Willy Pedersen på Forebygging.no diskuterer hvorfor noen utvikler et rusmisbruk. Denne artikkelen av samme forfatter diskuterer perspektiver som genetikk og biologi, personlighetstrekk, psykiske lidelser og samfunn og kultur i forhold til hvorfor ungdom ruser seg.

Legg igjen en kommentar